Tekijä(t):Vänninen, Tommi
*
*
Aihe:Myynnin analysointi Kemin Telering-myymälässä
*
Vuosiluku: 1998
*
Koulutusyksikkö: Liiketalous (Kemi)
*

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa tutkitaan Kemin Teleringin eri tuoteryhmien myyntiä ja siitä saatavaa katetta. Tuoteryhmien myynnin analysointi on tärkeää, koska edellisen kauden tunnuslukuja voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa seuraavan kauden myyntistrategioita.

Kemin Teleringissä ei ole aikaisemmin tutkittu näin tarkasti eri tuoteryhmien myyntiä, vaan aikaisemmin myynnin tunnuslukuja on käsitelty kokonaisvaltaisemmin. Opinnäytetyössäni analysoidaan myyntiä ja katetta tuoteryhmittäin, jotta myynnilliset voimasuhteet saadaan selville.

Tutkimusjoukkona on ollut Kemin Teleringin myynnit ja kate päätuoteryhmittäin. Tutkimuksessa on myös verrattu saatuja tunnuslukuja Tele Yritysviestinnän omistamaan Telering-ketjun muiden myymälöiden myynnin määrään.

Tutkimuksessa ilmeni, että Kemin Teleringin myynti on liiaksi sidoksissa tiettyihin tuotteisiin ja tuoteryhmiin. Yrityksellä tulisi olla varatuotteita, mikäli päätuotteet loppuvat tai niiden myynnissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tällä tavoin yritys voi turvata toimintansa turbulenttisessa toimintaympäristössä

Asiasanat: Telering, myynnin analysointi, matkapuhelimet

<< Takaisin